5-10 october 2015
Wzięliśmy udział w targach EMO Milano 2015. Spotkania zaowocowały podpisaniem kontraktu na sprzedaż na terenie Polski zacisków pneumatycznych/hydraulicznych japońskiej firmy KOSMEK

kosmek2

emo

.